PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Glykemieregeling bij diabetes mellitus type 2
Author(s): MATHIEU C, VAN DEN BRUEL A, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 11   Date: 1999   
Pages: 789-792
DOI: 10.2143/TVG.55.11.5000458

Abstract :
Diabetes mellitus type 2 is een frequente aandoening met ernstige verwikkelingen, die individuele en algemene gezondheidseconomische gevolgen hebben. De recentelijk gepubliceerde UKPD-studie toonde onomstotelijk aan dat een defaitistische houding bij type-2-diabetes zeker te vermijden is. Verwikkelingen kunnen bij deze groep patiënten voorkomen worden door een goede glykemiecontrole. De manier waarop de controle gebeurt, is op zich niet essentieel. Wel belangrijk is dat deze glykemieregeling moet ingepast worden in een meer globale aanpak van de ziekte, met name heel het metabool syndroom, met extra aandacht voor de bloeddruk.

Geen abstract

download article
34.225.194.144.