PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het Guillain-Barré-syndroom. Literatuurstudie aan de hand van een retrospectieve klinische follow-up
Author(s): HERREGODS P, GORISSEN D, WILLEMS J, CHAPPEL R, , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 11   Date: 1999   
Pages: 783-788
DOI: 10.2143/TVG.55.11.5000457

Abstract :
Aan de hand van elf patiënten wordt het verloop van het Guillain-Barré-syndroom beschreven. Er wordt verder ingegaan op de klinische, elektromyografische en laboratoriumbevindingen. De noodzaak van therapie enerzijds en revalidatie anderzijds wordt besproken in het kader van de huidige pathofysiologie. Tot slot gaan de auteurs in op de belangrijkste prognostische factoren vermits 5 à 20% van de patiënten met het Guillain-Barré-syndroom restsequelen hebben.

Geen abstract

download article
3.214.184.250.