PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Candidemie en invasieve Candida-infecties. Een overzicht
Author(s): SCHOUTEN JA, PEETERMANS WE, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 11   Date: 1999   
Pages: 776-782
DOI: 10.2143/TVG.55.11.5000456

Abstract :
Candidemie en invasieve Candida-infecties nemen in het spectrum van de nosocomiale infecties een steeds belangrijkere plaats in. Risicofactoren zijn de aanwezigheid van diep-intravasculaire katheters, langdurige neutropenie, kolonisatie door Candida-species, breedspectrumantibiotica, hemodialyse en abdominale ingrepen. In de diagnostiek strekt een geïntegreerde benadering van klinische en laboratoriumgegevens tot aanbeveling. Candidemie moet steeds behandeld worden en intravasculaire katheters dienen vervangen of verwijderd te worden. Fluconazol heeft amfotericine B als antifungale medicatie in de eerste lijn voor Candida albicans-infecties grotendeels vervangen. De groeiende incidentie en de microbiële en klinische resistentie van de Candida-non-albicans-species vragen om een rationeel gebruik van de bestaande antifungale medicatie en nopen tot het zoeken naar nieuwe behandelingsvormen en strategieën.

Geen abstract

download article
3.214.184.250.