PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het examen met meerkeuzevragen
Author(s): BEULLENS J, JASPAERT H, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 7   Date: 1999   
Pages: 529-535
DOI: 10.2143/TVG.55.7.5000410

Abstract :
In deze bijdrage gaat de aandacht hoofdzakelijk naar de meerkeuzevraag in enge zin (bestaande uit een stam en vijf antwoordmogelijkheden waarvan slechts één correct is), de meervoudige juist-onjuistvraag (bestaande uit een stam en vijf beweringen, die elk juist of fout kunnen zijn) en de "extended matching"-vraag (een opdracht, een paar itemstammen en een reeks opties).

Er wordt ingegaan op de psychometrische kwaliteit van dit examentype, met name de betrouwbaarheid en de diverse vormen van validiteit. Verder worden de voor- en nadelen aangestipt.

Als men een examen samenstelt uit een honderdtal meerkeuzevragen, is een voldoende betrouwbaarheid haalbaar. Er zijn aanwijzingen voor de criterium-, predictieve en begripsvaliditeit van toetsen met meerkeuzevragen.

Ten slotte worden wenken gegeven ter verbetering van de drie belangrijkste nadelen: herkenning (de student dient slechts het antwoord te herkennen), raden (de student kan zijn score verhogen door te raden) en "cueing" (de vraag bevat ongewenste aanwijzingen).

Geen abstract

download article
34.204.175.38.