PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: "Staphylococcal scalded skin"-syndroom
Author(s): GOVAERE E, VAN GYSEL D, TELDER V, DE BRANDT C, , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 7   Date: 1999   
Pages: 524-528
DOI: 10.2143/TVG.55.7.5000409

Abstract :
"Staphylococcal scalded skin"-syndroom (SSSS) is een niet zo zeldzame dermatose die toch vaak miskend wordt. SSSS wordt gekenmerkt door multipele huidloslatingen en komt bijna uitsluitend voor bij kinderen jonger dan 5 jaar. Een coagulase-positieve Staphylococcus aureus behorende tot faaggroep II, type 3a, 3c, 51, 55, 70 en/of 71 is in 80% van de gevallen verantwoordelijk voor het ontstaan van het ziektebeeld door de productie van een exotoxine.

Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door een initieel pijnlijke scarlatiniforme rash die over het verloop van enkele uren evolueert naar blaarvorming en uitgebreide huidloslatingen. De mucosae zijn meestal niet aangetast. Histopathologisch worden intra-epidermale bullae gezien. Dit syndroom dient gedifferentieerd te worden van andere bulleuze dermatosen.

De behandeling bestaat uit intraveneuze toediening van penicillase-resistente penicillinen, lokale wondhygiëne en ondersteunende therapie.

De prognose van SSSS is, bij een adequate aanpak, zeer gunstig: na een tweetal weken zijn de letsels meestal volledig genezen.

Recentelijk zagen we op onze dienst drie patiëntjes met deze aandoening.

Geen abstract

download article
3.236.59.63.