PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voorkomen van astma, rhinitis en atopisch eczeem bij schoolgaande kinderen en hun familieleden
Author(s): JANSSENS AR, STEVENS WJ, EMPSTEN FE, BRIDTS CH, DE CLERCK LS, , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 7   Date: 1999   
Pages: 491-495
DOI: 10.2143/TVG.55.7.5000403

Abstract :
In deze epidemiologische studie waaraan 1 500 schoolgaande kinderen in de regio Antwerpen hebben deelgenomen, werd op anamnestische wijze nagegaan hoe frequent astma, rhinitis en atopisch eczeem voorkomen.

De volgende cumulatieve incidenties werden bekomen: 9,5% van de kinderen vertoonde astma, 21,8% vermeldde rhinitis en 7,5% atopisch eczeem. De prevalentiecijfers zijn respectievelijk 3,9%, 4,4% en 4,0%. Rekening houdend met de leeftijd werd vastgesteld dat deze aandoeningen even frequent voorkomen bij de kinderen van de lagere school (respectievelijk 11,1%, 18,1%, 7,3%) in vergelijking met kinderen van het middelbaar onderwijs (8,9%, 22,6% en 7,8%).

Aangezien deze drie aandoeningen op jonge leeftijd meestal het gevolg zijn van een allergische constitutie, werd in deze studie nagegaan of de familiale voorbeschiktheid, die een belangrijke risicofactor is in het ontstaan van allergie, even sterk aanwezig is bij deze drie verschillende uitingen van allergie. We kwamen tot de vaststelling dat het familiaal voorkomen het sterkst uitgesproken is bij kinderen met atopisch eczeem: deze aandoening komt in vergelijking met onderste- en bovensteluchtwegaandoeningen respectievelijk acht- en driemaal meer familiaal voor.

Geen abstract

download article
18.206.48.142.