PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Preventiestrategieën voor osteoporose
Author(s): DEQUEKER J, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 7   Date: 1999   
Pages: 475-484
DOI: 10.2143/TVG.55.7.5000401

Abstract :
Een eerste vereiste om preventief op te treden tegen osteoporose is het herkennen van de latente fase, met andere woorden, de risicogroepen. De gekende risicofactoren voor osteoporose worden opgesplitst in behandelbare en niet-behandelbare; degene die belangrijk zijn voor femurhalsfracturen worden afzonderlijk aangeduid. Het belang van cumulatieve risicofactoren en botdensitometriemetingen wordt belicht.

Aangezien preventie en curatieve behandeling van osteoporose mogelijk zijn in alle leeftijdsfasen, worden de strategieën beschreven voor de opbouwperiode van het bot tijdens de adolescentie (primaire preventie); voor de periode waarin versneld botverlies optreedt, bv. rond de menopauze, bij immobilisatie, bij corticosteroïdenbehandeling (secundaire preventie); en ten slotte voor de periode wanneer er reeds botverlies of fracturen aanwezig zijn (tertiaire preventie).

Voor elk van voormelde periodes worden zowel algemene maatregelen als specifieke behandelingen voorgesteld.

Een algoritme voor "case finding" en behandeling vanuit de praktijk wordt stap voor stap besproken.

Een pleidooi wordt gehouden voor een goede interactie tussen de eerste lijn en een multidisciplinair centrum voor osteoporose. Een preventieve en curatieve behandeling voor osteoporose is een belangrijke beslissing die gedurende meerdere jaren zou moeten volgehouden worden. Therapietrouw is essentieel voor het succes.

Geen abstract

download article
3.226.97.214.