PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie
Author(s): DE SUTTER J, DE PAUW M, KIPS J, CARPENTIER J, VERTONGEN P, VAN NOOTEN G, , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 5   Date: 1999   
Pages: 375-378
DOI: 10.2143/TVG.55.5.5000381

Abstract :
Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie is een zeldzame oorzaak van pulmonale hypertensie en rechterhartfalen.

Deze aandoening ontstaat wanneer de endogene fibrinolyse na een longembolie ontspoort, zodat tijdens het genezingsproces overmatige littekenvorming optreedt in de proximale pulmonale bloedvaten.

Behalve de progressieve ontwikkeling van dyspnée d'effort, zijn de vroege klinische tekenen aspecifiek. Meestal bieden de patiënten zich laattijdig aan met manifeste pulmonale hypertensie en een beeld van rechterhartfalen.

De diagnose berust vooral op echocardiografie, ventilatie-perfusiescintigrafie en pulmonalisangiografie.

Een herkenning van het ziektebeeld is belangrijk aangezien deze vorm van pulmonale hypertensie potentieel reversibel is na chirurgische trombo-endarteriëctomie van de A. pulmonalis.

Geen abstract

download article
18.206.194.83.