PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Allergie voor geneesmiddelen
Author(s): CEUPPENS JL, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 5   Date: 1999   
Pages: 363-374
DOI: 10.2143/TVG.55.5.5000380

Abstract :
Allergische reacties op geneesmiddelen zijn een frequente oorzaak van iatrogene morbiditeit, en kunnen fataal verlopen.

Ernstig zijn vooral de reacties van het onmiddellijke type (urticaria, angio-oedeem, anafylaxie) en de reacties met ernstige orgaanbeschadiging, waarbij het mechanisme evenwel meestal niet gekend is (Stevens-Johnson-syndroom, Lyell-syndroom, exfoliatieve dermatitis, hepatitis, longaantasting).

Rash en jeuk zijn de frequentste reacties en waarschijnlijk vaak niet immunologisch gemedieerd.

De diagnostische hulpmiddelen zijn erg beperkt, en zijn enkel gevalideerd voor IgE-gemedieerde allergie voor penicilline en voor neuromusculaire blokkers die gebruikt worden bij anesthesie. Voor andere gevallen blijft een nauwkeurige diagnose van essentieel belang.

Geen abstract

download article
100.26.182.28.