PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hypoglykemie en intensieve insulinetherapie
Author(s): VAN DEN BRUEL A, MATHIEU C, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 5   Date: 1999   
Pages: 358-362
DOI: 10.2143/TVG.55.5.5000379

Abstract :
Een hogere incidentie van (ernstige) hypoglykemie verwikkelt de intensieve behandeling van type-1-diabetes, waar deze intensieve behandeling de sleutel is tot de reductie van de diabetesverwikkelingen.

Intensief behandelde type-1-patiënten vertonen een centrale adaptatie aan lagere glykemie en (recurrente) hypoglykemie waardoor autonome alarmsymptomen kunnen uitblijven en de patiënt de hypoglykemie niet gewaarwordt ("unawareness"). Deze centrale adaptatie is echter partieel, immers een aantal hogere hersenfuncties passen zich niet aan bij lagere glykemie bij intensief behandelde type-1-patiënten. De combinatie van de hogere glykemische drempel voor autonome alarmsymptomen en de gelijk gebleven drempel voor cognitieve disfunctie verkleint de marge van adequaat reageren en handelen ter correctie van de hypoglykemie en verhoogt het risico op ernstige hypoglykemie.

Het verschijnsel van centrale adaptatie is reversibel. Binnen programma's van intensieve glykemiecontrole dient volgens deze inzichten recurrente hypoglykemie voorkomen ter behoud van "awareness" in het algemeen, ter herstel van "awareness" bij patiënten met "unawareness" en/of ernstige hypoglykemie.

Geen abstract

download article
34.204.175.38.