PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neuropsychologische verwikkelingen na ruptuur en clipping van aneurysmata van de arteria communicans anterior
Author(s): BEECKMANS K, VANCOILLIE P, MICHIELS K, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 130-137
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000329

Abstract :
Neuropsychologische problemen na ruptuur en clipping van aneurysmata van de arteria communicans anterior zijn niet zeldzaam.

Hoewel de prevalentie van deze problemen afneemt de eerste maanden na de operatie, vertoont ongeveer 15% van deze patiënten persisterende persoonlijkheidsveranderingen en cognitieve stoornissen. Tot deze cognitieve stoornissen behoren onder meer desoriëntatie, anosognosie, confabulaties, amnesie en executieve deficits. De meesten vertonen geen intellectuele deterioratie en geen uitvalstekenen op het vlak van aandacht, visuoperceptie, visuoruimtelijk inzicht, visuoconstructie en taal.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de neuropsychologische problemen van patiënten met een clipping van een geruptureerd aneurysma van de A. communicans anterior en wordt de relatie tussen deze problemen en neuroanatomische structuren besproken.

Geen abstract

download article
3.80.4.76.