PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Implementatie van een lokaal project zelfmoordpreventie bij jongeren - "en wat met zelfmoord?"
Author(s): ANDRIESSEN K, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 2   Date: 1999   
Pages: 105-113
DOI: 10.2143/TVG.55.2.5000325

Abstract :
Doel van het project is het voorkomen van suïcidale gedragingen bij jongeren door de ontwikkeling van een lokaal netwerk en de bevordering van de deskundigheid van sleutelfiguren in en rond de school: leerkrachten, leerlingenbegeleiders, welzijns- en gezondheidswerkers, opvoeders in instellingen, ... Het project werd in een periode van 3 jaar ontwikkeld en is geïmplementeerd in het arrondissement Turnhout (380 000 inw.).

Het project hield onder andere in: sensibilisatie van sleutelfiguren, screening van scholen voor secundair onderwijs (N = 63, 20 000 leerlingen) en van de welzijns- en gezondheidsdiensten (N = 37), alsook de presentatie van een regionale suïcidaliteitsnota. Belangrijke bevindingen hieruit waren dat elke school met suïcidaal gedrag kan worden geconfronteerd doch slechts weinig scholen hiermee rekening houden in hun gezondheidsbeleid, en dat een school in de positie zit voor opsporing en zo nodig doorverwijzing van een suïcidale jongere. Dit lijkt weinig te gebeuren.

De implementatie van de lokale structuur geschiedde trapsgewijze. Deze steunt op het optimaliseren van bestaande (in-)formele contacten en van de aanwezige deskundigheid van de sleutelfiguren.

De evaluatie door de deelnemers spitst zich toe op de invloed van het project op de sleutelfiguren zelf, de detectie en gespreksvoering met suïcidanten, de betrokken organisaties, en de netwerkontwikkeling.

Geen abstract

download article
3.227.233.55.