PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pre- en intraoperatieve lymfatische mapping en schildwachtklier(sentinel node)-biopsie bij het mammacarcinoom
Author(s): MELIS K, MAKAR A, VAN LEUVEN L, DECLERCQ S, VERVAET A, DOBBELEIR A, KOCKX M, MATHIJS R, VAN DEN WEYNGAERT D, VANDEVIVERE J, DENIS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 23   Date: 1998   
Pages: 1654-1659
DOI: 10.2143/TVG.54.23.5000286

Abstract :
Vanwege zijn prognostische waarde maakt de electieve okselklierdissectie deel uit van de behandeling van het mammacarcinoom. De ingreep is echter verantwoordelijk voor een belangrijke morbiditeit, zoals lymfoedeem van de arm.
Het schildwachtklier(sentinel node)-concept stelt dat de status van de lymfeklier waarop de tumor rechtstreeks draineert, representatief is voor de rest van het lymfatisch bed.
Na het inspuiten van 99mTc nannocolloïd daags voor de heelkundige ingreep, kan de lymfoscintigrafie de schildwachtklier lokaliseren. Deze kan dan intraoperatief worden opgespoord met behulp van een handgehouden gammaprobe. Een tweede opsporingsmethode omvat het subcutaan inspuiten van een blauwe kleurstof kort voor de ingreep. Zo kan de schildwachtklier tevens de visu worden gelokaliseerd.
Eens geëxciseerd wordt de schildwachtklier onderworpen aan een gedetailleerd patholoog-anatomisch onderzoek voor (micro-)metastasen.
In deze bijdrage worden beide opsporingsmethoden besproken aan de hand van gegevens uit de literatuur. Dankzij deze nieuwe techniek zal in de toekomst bij een aantal patiënten een volledige okselklieruitruiming kunnen vermeden worden, met een vermindering van morbiditeit en kosten tot gevolg.


Geen abstract

download article
3.83.32.171.