PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het folliculair non-Hodgkin-lymfoom. Recente inzichten en therapeutische perspectieven
Author(s): VAN VALCKENBORGH I, VERSCHUERE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 23   Date: 1998   
Pages: 1640-1646
DOI: 10.2143/TVG.54.23.5000284

Abstract :
Het folliculair lymfoom vertegenwoordigt 20 tot 40% van de non-Hodgkin-lymfomen bij de volwassene en wordt momenteel nog steeds als ongeneeslijk beschouwd. De meerderheid van de patiënten meldt zich aan met pijnloze adenopathieën en een uitgebreid ziektestadium.
Aanvankelijk is er een trage progressie met uiteindelijk een agressiever beloop dat niet meer beantwoordt aan therapie.
Op moleculair genetisch vlak is de translocatie t(14;18)(q32;q21) kenmerkend voor de ziekte. Dit heeft enerzijds geleid tot een beter inzicht in de rol van apoptose bij deze aandoening, waar anderzijds diverse detectietechnieken (karyotype, FISH, PCR, immunologische detectie van bcl-2) toelaten de diagnose beter te onderbouwen en bij de follow-up met grotere gevoeligheid de aanwezigheid van minimaal residuele ziekte na te gaan.
Deze technieken zijn dan ook essentieel bij het valideren van nieuwe intensieve behandelingsstrategieën.
Of deze nieuwere benaderingen zullen toelaten het beloop van deze ziekte met herhaalde recidieven en uiteindelijk overlijden na een medianeperiode van acht tot tien jaar te veranderen, moet in de loop van de volgende decennia duidelijk worden.


Geen abstract

download article
3.214.184.250.