PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Het verwijzingspatroon in Oost- en West-Vlaanderen van patiënten met terminale nierinsufficiëntie
Author(s): VAN BIESEN W, LOK-GROEP NEFROLOGIE
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 23   Date: 1998   
Pages: 1615-1621
DOI: 10.2143/TVG.54.23.5000281

Abstract :
Uit internationale literatuurgegevens blijkt dat het laattijdig starten van nierfunctievervangende therapie gepaard gaat met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, en dat een groot aantal patiënten laattijdig wordt verwezen naar de nefroloog.
In deze studie wordt het verwijzingspatroon naar verschillende Oost- en West-Vlaamse centra van patiënten met (pre-) terminale nierinsufficiëntie bestudeerd, gedurende de periode 1994-1996. Meer dan 40% van de patiënten werd laattijdig (>1 maand voor het opstarten van de dialyse) verwezen naar de nefroloog. De hospitalisatieduur bij de eerste dialyse was duidelijk langer bij de laattijdig verwezen patiënten, en de mortaliteit gedurende het eerste dialysejaar in deze groep was hoger.
Laattijdig verwezen patiënten kozen beduidend minder voor peritonealedialyse dan vroegtijdig verwezen patiënten.
Sensibilisering van de artsen niet-nefrologen voor dit probleem kan dus resulteren in kostenbesparing en verbetering van de prognose van de patiënten met terminale nierinsufficiëntie. Dit probleem wordt des te belangrijker nu meer en meer een vroegtijdige start van dialyse wordt gepropageerd door internationale adviescommissies.


Geen abstract

download article
3.214.184.250.