PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Passief roken bij kinderen
Author(s): BARTEN S, DE BOECK C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 19   Date: 1998   
Pages: 1323-1328
DOI: 10.2143/TVG.54.19.5000228

Abstract :
Passief roken heeft belangrijke consequenties voor de luchtwegen. Bij jonge kinderen van rokende ouders komen acute infecties van de lagere luchtwegen duidelijk meer voor. Tevens maken die kinderen een verhoogd aantal bovenste-luchtweginfecties en oorontstekingen door.
Rook is een uitlokkende factor bij het ontwikkelen van astma en verhoogt het aantal astmaopstoten.
De longfunctie en de longgroei worden gecompromitteerd.
Langdurige blootstelling gedurende de kinderjaren verhoogt het risico op longkanker.
Ook extrapulmonale effecten worden genoteerd. Zo is er een verhoogd risico voor wiegendood.


Geen abstract

download article
3.236.59.63.