PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Gebruik en misbruik van erytropoëtine
Author(s): VEYS N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 19   Date: 1998   
Pages: 1315-1322
DOI: 10.2143/TVG.54.19.5000227

Abstract :
Erytropoëtine (EPO) is de belangrijkste groeifactor die instaat voor de proliferatie en uitrijping van de rodebloedcelvoorlopers in het beenmerg.
Sinds het in 1987 door recombinant-DNA-technieken op grote schaal kon worden geproduceerd, werd het de hoeksteen van de behandeling van renale anemie, ook voor patiënten die niet van dialyse afhankelijk zijn.
Recentelijk is het indicatiegebied voor EPO uitgebreid tot de anemie bij chronische aandoeningen, zoals chronische inflammatoire toestanden, kanker en aids. Voorbereiding op autologe bloedtransfusie en anemie bij prematuren zijn eveneens nieuwe indicaties.
Een behandeling met EPO is echter zeer duur en voor deze nieuwe indicaties is in België nog geen terugbetaling voorzien. Voor nierpatiënten die aan de terugbetalingseis voldoen, is het product kosteloos verkrijgbaar via de dialysecentra.
Wegens de gunstige effecten van EPO op het uithoudingsvermogen en de maximale zuurstofopname is het preparaat erg in trek bij sommige sportbeoefenaars. Afgezien van de ethische bezwaren tegen deze praktijken, moet gemeld worden dat de atleten hierbij belangrijke gezondheidsrisico's nemen.


Geen abstract

download article
3.236.59.63.