PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De nieuwe terminologie voor cervixcytologie: ASCUS. Richtlijnen voor de clinicus
Author(s): POPPE W, SERVAES S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 16   Date: 1998   
Pages: 1061-1067
DOI: 10.2143/TVG.54.16.5000188

Abstract :
Cervixuitstrijkjes blijven voorlopig nodig om de vrouwenpopulatie te screenen naar pre-invasieve letsels van de baarmoederhals.
Het Bethesda-systeem is een nieuwe classificatie voor de rapportering van het cytologisch beeld.
Mineure celafwijkingen zoals ASCUS kunnen echter aanwezig zijn in geval van een hooggradig pre-invasief of invasief letsel. Aanvullende onderzoeken zoals HPV-tests zijn wellicht het best bruikbaar om vrouwen met ASCUS te verwijzen voor colposcopie indien hoogrisico-HPV-types aanwezig zijn.
In afwezigheid van HPV-tests kunnen vrouwen met ASCUS volgens het cytologisch beeld verdeeld worden. In het geval van ASCUS, potentieel hooggradig letsel, kunnen zij onmiddellijk verwezen worden voor colposcopie, terwijl vrouwen met ASCUS, met minimale afwijkingen, in elk geval een herhaling van het uitstrijkje ondergaan na zes maanden. Indien de ASCUS-diagnose zich dan herhaalt, is een colposcopie aanbevolen.


Geen abstract

download article
18.206.194.83.