PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ca2+ als intracellulaire boodschapper
Author(s): WUYTACK F, RAEYMAEKERS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 424-427
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000077

Abstract :
De vraag hoe een individuele cel reageert op veranderingen in de omgeving, vormt één van de meest fundamentele problemen uit de celbiologie. Uitwendige prikkels zetten meestal een hele reactieketen in gang, waarvan de belangrijkste schakel de vorming is van intracellulaire boodschappermoleculen.
Ca2+ vormt ongetwijfeld één van de meest wijdverbreide en evolutioneel één van de oudste intracellulaire boodschappers. In deze bijdrage wordt een verklaring gezocht waarom juist Ca2+ deze functie vervult.
De rol van veranderingen in cytosolaire Ca2+ wordt kort aangehaald, maar er wordt vooral aandacht geschonken aan een tot nog toe grotendeels verwaarloosd aspect: de betekenis van Ca2+ in het lumen van Ca2+-stapelplaatsen als boodschapper.
Ten slotte wordt ook signaaloverdracht tussen cellen via Ca2+-verplaatsingen doorheen nexussen toegelicht.


Geen abstract

download article
3.226.243.130.