PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Benigne hypertrofie van de maagmucosa bij kinderen. Case-report en overzicht van de literatuur
Author(s): VAN NIEUWENHOVE K, BUYENS C, OTTEN J, PIPELEERS-MARICHAL M, VANDENPLAS Y
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 421-423
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000076

Abstract :
Een drieëneenhalf-jarig jongetje, zonder bijzondere antecedenten, vertoonde sinds een drietal weken klachten van vermoeidheid, anorexie, braken, diffuse buikpijn, en oedeem van de oogleden. Dit symptoom was het gevolg van een belangrijke hypoalbuminemie, veroorzaakt door de ziekte van Ménétrier of benigne hypertrofische gastropathie, allicht secundair op een gastro-intestinale cytomegalievirusinfectie. De evolutie was goed.
Vermits de aandoening bij kinderen zeldzaam is, en de klachten op zichzelf vrij aspecifiek zijn, kunnen de bespreking van deze casus en een overzicht van de literatuur informatief zijn.


Geen abstract

download article
34.204.194.190.