PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fertiliteitsproblematiek bij de man met een dwarslaesie
Author(s): KIEKENS C, VANDERSCHUEREN D, DE RIDDER D, SPIESSENS C, D'HOOGHE T, LYSENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 396-402
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000071

Abstract :
De laatste jaren hebben zich in het domein van de fertiliteit spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan. Ook voor de man met een dwarslaesie, wiens fertiliteit doorgaans sterk is gecompromitteerd, is de kans op het verwekken van een kind reëel geworden. Er bestaat echter nog onduidelijkheid over de zwangerschapspercentages, mede omdat slechts case-reports werden gepubliceerd en pas sinds de laatste jaren enkele beperkte series voorhanden zijn.
De man met een dwarslaesie vertoont een gestoorde ejaculatie en het bekomen semen is gewoonlijk van slechte kwaliteit. Een fertiliteitsbalans wordt aangeboden voor het beëindigen van de primaire revalidatiefase. De voorkeursmethode om een ejaculaat te bekomen is vibrostimulatie. Wanneer dit faalt, kan worden overgegaan tot elektro-ejaculatie.
Aangezien een multidisciplinaire aanpak vereist is, bestaat een ideaal fertiliteitsteam voor deze bevolkingsgroep uit een revalidatiearts, een endocrinoloog-androloog, een uroloog, een gynaecolooog, een psycholoog of psychiater en een embryoloog.


Geen abstract

download article
34.204.175.38.