PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Agressieletsels, ook voor ons land, de traumatologie van de 21ste eeuw?
Author(s): STOFFELEN D, BROOS PLO
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 6   Date: 1998   
Pages: 365-370
DOI: 10.2143/TVG.54.6.5000066

Abstract :
Agressieletsels zijn in de ons omliggende landen één van de voornaamste doodsoorzaken bij teenagers. Schot- en steekwonden zijn de voornaamste manieren van agressie. Elk van deze verwondingen vereist een gedetailleerde aanpak.
Bij de schotwonden dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de zogenoemde hoogenergetische en laagenergetische verwondingen. Deze zijn verschillend zowel voor de aangerichte destructie als de hieruit voortvloeiende behandeling.
Een apart hoofdstuk vormen de schotwonden bij kinderen waar, buiten het sociaal en psychologisch aspect, samen met groeistoornissen ook gevolgen op lange termijn kunnen optreden.
Door toename van het aantal echtscheidingen, druggebruik, overmatig alcoholgebruik en armoede, de belangrijkste voorbeschikkende factoren voor agressieletsels, kunnen we vermoeden dat ook in ons land in de 21ste eeuw, agressieletsels een belangrijke plaats zouden kunnen innemen.


Geen abstract

download article
3.80.4.76.