PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De omvang van de groep van ernstig en langdurig psychisch zieken
Author(s): DE RICK K, VAN AUDENHOVE C, LAMMERTYN F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 11   Date: 2002   
Pages: 729-735
DOI: 10.2143/TVG.58.11.5001342

Abstract :
In België zijn wel cijfers beschikbaar over het aantal personen met psychische gezondheidsproblemen (31% van de bevolking van 15 jaar en ouder), maar niet over het aantal ernstig en langdurig psychisch zieken. Nochtans zijn gegevens hierover van belang voor de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor deze doelgroep.
In deze bijdrage wordt het aantal ernstig en langdurig psychisch zieken in Vlaanderen en België geschat op basis van de resultaten van Nederlandse prevalentiestudies. De schattingen lopen soms uiteen naargelang de gebruikte methode, maar duiden er toch op dat de groep ernstig en langdurig psychisch zieken omvangrijk is: 16.000 à 18.000 ernstig en langdurig psychisch zieken in Vlaanderen en 27.000 à 30.000 in België.

The estimated number of severely mentally ill in Flanders and Belgium
In Belgium, data have been gathered on the prevalence of psychological and psychiatric health problems (31% of the population aged 15 or more) but not on the number of severely mentally ill. However, data on the severely mentally ill are important for the organisation of their mental health care.
In this article, the number of severely mentally ill is estimated on the basis of Dutch prevalence studies. Although the estimated numbers differ according to the estimation method used, they indicate that the group of severely mentally ill people is relatively large: the estimated number of severely mentally ill in Flanders is 16,000 to 18,000 and in Belgium 27,000 to 30,000.

3.238.174.50.