PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vochttoediening bij terminale patiënten op een palliatieve zorgeenheid
Author(s): DEVOGHT A;MENTEN J;EVERS G;;;;;;;;;;;;;;;;;
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 3   Date: 2005   
Pages: 185-191
DOI: 10.2143/TVG.61.3.5002087

Abstract :
Tijdens de laatste levensdagen kan de indruk van dehydratie ontstaan. Rehydratie is een gebruikelijke medische ziekenhuisinterventie, maar in de laatste levensdagen moet de vraag gesteld worden hoe zinvol rehydratie is.
Acht palliatieve eenheden in Vlaanderen namen deel aan een descriptief, prospectief, observationeel multicentrumonderzoek, waarin zowel de perorale als de parenterale vochttoediening bij terminale patiënten werd onderzocht.
Het aantal patiënten dat geen vocht per os meer innam, steeg van 18,5% vier dagen vóór overlijden tot 76,2% de dag van het overlijden. Op de verschillende palliatieve eenheden werd eenzelfde trend waargenomen. De prevalentie van oligurie bij terminale patiënten steeg vanaf drie dagen vóór het overlijden. De parenterale vochttoediening gebeurde zeer willekeurig op de acht palliatieve eenheden. Er was geen verband tussen kunstmatige vochttoediening en het optreden van oligurie.
De resultaten ondersteunen de hypothese dat een spontaan verminderde vochtinname per os deel uitmaakt van het natuurlijk stervensproces. Oligurie wordt niet gecorrigeerd door parenterale vochttoediening, en blijkt niet secundair aan dehydratie te zijn.

Fluid administration in terminal patients of palliative care units
During the last days of life, the impression of dehydration may occur. In the hospital, the usual medical treatment is rehydration. In the proximity of death, the question is: how evidence based is this approach?
Eight palliative care units in Dutch-speaking Belgium participated in an investigation with a descriptive prospective observational design. In this study the fluid intake and the artificial rehydration of terminal patients were studied.
The fluid intake clearly decreased from four days on before death (81.5%) until the last day of life (23.8%). An equal trend about fluid intake was observed in the several palliative care units. Three days before death, the prevalence of oliguria increased. In patients with artificial fluid administration oliguria did not improve. It does not seem logical to administer artificial fluid on palliative care units.
The results confirm the suspicion that reduced fluid intake is part of the natural dying process. In the dying patient, the oliguria seems not secondary to dehydration alone.

download article
18.212.92.235.