PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Meconiaal vruchtwater en het meconiumaspiratiesyndroom
Author(s): BLOCKEEL C, SMETS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 2   Date: 2002   
Pages: 115-120
DOI: 10.2143/TVG.58.2.5001236

Abstract :
Bij het breken van de vliezen wordt in 5 tot 12% van de gevallen meconiaal vruchtwater vastgesteld. Het risico tot ontwikkelen van het meconiumaspiratiesyndroom, een ernstige respiratoire aandoening verantwoordelijk voor een hoge mortaliteit, bedraagt 5%. Ondanks een "optimale" aanpak is het meconiumaspiratiesyndroom niet volledig te voorkomen. Tot op heden is het beleid bij meconiumhoudend vruchtwater onbepaald.
In dit artikel wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden tot aanpak. Hierbij lijkt het belangrijk of de baby al dan niet levendig is kort na de geboorte. Een beslissingsboom geeft weer welke handelingen kunnen ondernomen worden om dit ziektebeeld te voorkomen.

Meconium stained amniotic fluid and the meconium aspiration syndrome
From all pregnancies 5% to 12% are complicated by meconium stained amniotic fluid (MSAF), and this condition leads to a meconium aspiration syndrome (MAS) in up to 5% of infants. MAS is a severe respiratory disease with a high mortality rate. The optimal management strategy to prevent MAS has been the subject of scientific research over the past three decades. An overview of different current strategies is given, ranging from oropharyngeal suctioning prior to delivery of the baby’s shoulders to postnatal treatment facilities that depend upon the status of the neonate. When vigorous, mouth and nose aspiration is sufficient. Depressed babies should receive intubation for intratracheal suctioning.

download article
54.166.130.157.