PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hantavirose in Europa: een literatuuroverzicht
Author(s): VAN HOOSTE WLC, VAEREWIJCK M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 2   Date: 2002   
Pages: 105-114
DOI: 10.2143/TVG.58.2.5001235

Abstract :
Hantavirose is een zoönose waarbij overdracht van het hantavirus gebeurt door contact met, of inhalatie van excreta afkomstig van muizen en ratten. Vertegenwoordigers van het Hantavirus veroorzaken een hemorragische koorts met renaal syndroom of pulmonaal hantavirussyndroom.
Meer dan 33 verschillende serotypen werden beschreven waarvan er minstens 5 klinisch belangrijk zijn. Elk serotype heeft een eigen knaagdierreservoir en geografische spreiding. Het hantavirus is tot op heden de enige verwekker van virale hemorragische koorts in de gematigde streken van het noordelijk halfrond.
In België zijn er rapporten verschenen van een milde vorm van hemorragische koorts (nephropathia epidemica) die wordt veroorzaakt door het Puumala-serotype en wordt verspreid door de rosse woelmuis.
De virose uit zich door plotse hoge koorts, lage rugpijn en hoofdpijn. Enkele dagen later ontstaat een acute nierinsufficiëntie met proteïnurie. De behandeling is supportief, slechts zelden is dialyse noodzakelijk. Daar er nog geen commercieel vaccin beschikbaar is, bestaat de preventie voor de mens uit het verminderen of vermijden van contact met (excreta van) knaagdieren.

Hantavirosis in Europe: a review
Hantavirosis is a zoonosis transmitted to humans via contact with, or inhalation of excretions of mice and rats. The members of the genus Hantavirus cause a haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) or the hantavirus pulmonary syndrome (HPS). To date more than 33 different serotypes are detected, of which at least 5 are clinically important. Each serotype has a specific rodent reservoir host and geographic distribution. The Hantavirus is the only cause of haemorrhagic fever in the northern hemisphere. In Belgium a mild form of haemorrhagic fever (nephropathia epidemica) is reported, caused by the Puumala serotype and spread by the red bank vole (Clethrionomys glareolus). The clinical presentation of the disease is sudden with high fever, low back-ache and headache. After a few days the patient develops an acute renal failure with proteinuria. The treatment is supportive, only exceptionally renal dialysis will be necessary. Because there is no commercial vaccin available, the essential preventive measures are the reduction or avoidance of the contact with (excretions of) rodents.

download article
54.145.83.79.